Privacy Verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door Addict2Fashion, hierna te noemen “de webshop”.

  1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Addict2Fashion, Gevestigd Te Rijksweg Noord 2, 6131 CL Sittard, Ingeschreven Bij De Kamer Van Koophandel Onder Nummer 92904785.

2. Verzamelde gegevens

De webshop verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten en het uitvoeren van transacties. Deze gegevens omvatten:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Betaalgegevens

3. Doeleinden van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken van bestellingen en het leveren van producten en diensten
  • Het afhandelen van betalingen op een veilige en betrouwbare manier
  • Het verstrekken van belangrijke informatie met betrekking tot bestellingen en transacties
  • Het verbeteren van onze dienstverlening en het aanpassen van ons aanbod aan de wensen van onze klanten

4. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden alleen bewaard zolang als nodig is om de hierboven genoemde doeleinden te vervullen of zoals vereist is volgens toepasselijke wet- en regelgeving.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

We hanteren strikte beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten, zoals betalingsverwerkers, bezorgpartners en IT-dienstverleners. We delen geen persoonsgegevens voor marketingdoeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.

7. Rechten van betrokkenen

Klanten hebben het recht om op elk moment toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, deze te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Ze kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

4. Contact

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens, kunnen klanten contact met ons opnemen via info@addict2fashion en/of info@mediavisolutions.com.